NETWORK MARKETİNG ÜZERİNE

NETWORK MARKETİNG ÜZERİNE

Network aslında İngilizce kökenli bir kelime olup, ağ, şebeke anlamına gelen bir işletme terimidir. Dünyada geçerliliği olan ve işletme literatürüne giren bu kavram bir “doğrudan satış” olarak bir pazarlama türünü ifade etmektedir. 1940’lardan bu yana giderek dünyada önemini artıran bu kavram ülkemizde de giderek önem kazanmaktadır.
Şu noktada belirtmek gerekir ki doğrudan satış sektörü ile saadet zincirleri birbirleri ile çok karıştırılan ancak birbirinden çok farklı yapılardır ve ne yazık ki ülkemizde bu fark pek bilinmemektedir.
Sonuç itibariyle Doğrudan satış yöntemini kullanan bir pazarlama konsepti olan çok katlı pazarlama (ağ pazarlaması da denir), kişilerin hem satış yaparak ve hem de satış yapacak kişilerden bir satış organizasyonu kurarak gelir elde etmelerini sağlayan bir pazarlama türüdür.
Piramit şemalar (Saadet Zincirleri) ise, başkalarının da onlar için para yatıracağı vaadi ile sadece piramidin en üstünde yer alan kişilere para akışını sağlayacak bir sisteme insanları yüksek giriş ücretleriyle kayıt etmektir.
Bu noktada temel fark satışa dair bir ürün yada ürün grubunun ve sunduğu kazanç sisteminin ürün satışı odaklı olmasıdır
Geleneksel pazarlarda; Üreticiler tüketicinin ihtiyacı olan ürünleri üretmektedir. Bu ürünler bayiler, şubeler, marketler v.b. aracılar ile pazara yani tüketicilere sunulurken, ürünlerin piyasada tutundurulması için TV, gazete, web gibi kitlesel iletişim araçlarıyla maliyetleri yüksek reklamlar yapılmaktadır. 
Özellikle son yıllarda sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimlerle beraber, tüketicilerin daha hızlı, kolay ve güvenilir satın alma kanalı arayışına girmeleri ile birlikte firmaların pazarlama ve dağıtım faaliyetlerine verdikleri önem de artmıştır. Bu durum, tüketicinin odak noktası yapıldığı yeni yöntemleri de beraberinde getirmiştir. Bu noktada yeni bir pazarlama ve satış kanalı olarak karşımıza doğrudan pazarlama (network marketing) sistemi çıkmaktadır. Nitekim Pazarlama biliminin guruları bu durumu çok güzel özetlemektedirler:
Philip KOTLER, “Kitlesel pazarlamanın tüm dünyada yerini bireysel pazarlamaya bırakmaya başlamaktadır”  
Berkowitz, Eric, “Hiper rekabet ortamında doğrudan pazarlama şirketleri de adlarından daha sık söz ettirmeye başlamışlardır”
McDonald, William J, “Yüz yüze satış gibi geleneksel yöntemler yanında internet, katalog ve TV gibi araçlardan da yararlanan doğrudan pazarlamacılar, müşteriler hakkında veri toplamanın çok ötesinde, müşterilerle ilişki kurmayı, satın alma kararlarıyla birlikte tatmin hissi duymalarını sağlamayı, onların ihtiyaçlarını anlamayı ve yanıt vermeyi hedeflemektedirler” 
Doğrudan pazarlamanın kimileri için ciro ve verimliliği artırmak için geleneksel dağıtım kanallarına ilave bir yöntem, kimilerine göre ise ticaretin başlıca aracı olduğunu ifade etmektedir.
Doğrudan satış gibi yeni pazar yapılanmalarında artık şirketler bütçelerini bayi, distribütör, şube yapılanması ve kitlesel reklamlara ayırmak yerine ürünü birebir tanıtarak satış yapan girişimcilik sistemine ayırmaktadır. 

 

Bu Sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. KABUL EDİYORUM